TH-Thailand-Flag-icon (1)

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

RAPID 7

RAPID 7


ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยและวิเคราะห์ข้อมูล IT ลดความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ สามารถตรวจจับและจัดการภัยคุกคามต่างๆ และช่วยในการทำงานได้อย่างเป็นระบบ สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับองค์กร พร้อมรับมือความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ระดับสูงในยุคปัจจุบันได้ มีโซลูชันหลัก คือ Threat Exposure Management คือการบริหารจัดการความเสี่ยงในการถูกเจาะระบบเริ่มต้น ค้นหาและระบุจุดอ่อนหรือช่องโหว่ โดย Threat Exposure Management คือโซลูชันที่ช่วยให้สามารถทราบและจัดลำดับได้ว่าควรจัดการแบบไหนก่อน ยกระดับความแข็งแกร่งในการป้องกันภัยไซเบอร์ในระดับสูง, Incident Detection and Response คือแนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยด้วยระบบที่มีพร้อมในการรับมือกับการโจมตีจากภัยคุกคามต่างๆ ได้, Incident Detection and Response สามารถตรวจจับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว วิเคราะห์ และช่วยให้ตอบสนองได้อย่างมั่นใจ, Security Advisory Services การรับมือกับการเจาะระบบ หรือการจารกรรมข้อมูล, Security Advisory Services มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล และ Best Practices รับมือกับภัยคุกคามได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น