TH-Thailand-Flag-icon (1)

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ACCOMODATION AND HOTEL BUSINESS

reference site 01

Grande Centre Point Space Pattaya

Exterior WIFI Installations | การติดตั้งระบบเครือข่ายภายนอกอาคาร

การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายภายนอกอาคาร ดูแลในส่วนของเครือข่ายไร้สายทั้งระบบและออกแบบการติดตั้งให้สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ครอบคลุมได้ในทุกพื้นที่ และติดตั้งให้มีความสวยงามรองรับกับดีไซน์ของตัวอาคารที่มีการออกแบบอย่างหลากหลาย เช่น รอบอาคารทั้งหมด, บริเวณลานกิจกรรม Outdoor, บริเวณสระว่ายน้ำ และโซนสวนน้ำทั้งหมด

Interior WIFI Installations | การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร

การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร ดูแลในส่วนของเครือข่ายไร้สายทั้งระบบและออกแบบการติดตั้งให้สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ครอบคลุมได้ในทุกพื้นที่ รองรับกับดีไซน์ที่หลากหลายในธีมอวกาศ และรองรับการจัดกิจกรรมภายในอาคาร เช่น บริเวณโถงรับรอง, ภายในห้องพักลูกค้า, ห้องประชุม, ห้องรับประทานอาหาร, และฟิตเนส